Είστε εδώ

Λάμπρου Ευάγγελος Ι., «Λύση Μνηστείας. Υπομνηματισμός σ' απόφαση του έτους 1895 του Επισκοπικού Δικαστηρίου Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 ( 1976), σ. 71-75