Είστε εδώ

Πελαγίδης Ευστάθιος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Ιωάννης Α. Παπαδριανός, Οι Έλληνες της Σερβίας (18ος-20ός αι.), εκδόσεις του περιοδικού Ενδοχώρα, Αλεξανδρούπολη, 2001», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 315-317