Είστε εδώ

Σετάτος Μιχάλης, «Η αναλυτικότητα της νέας ελληνικής (Παρατηρήσεις στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας) (συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)», Φιλόλογος, τχ. 75 (Άνοιξη 1994), σ. 69-80