Είστε εδώ

Σετάτος Μιχάλης, «Γλωσσική τυπολογία και ταξινόμηση γλωσσών », Φιλόλογος, τχ. 9 (Απρίλιος 1976), σ. 85-110