Είστε εδώ

Χάρτης, έτος 1985, τεύχος 16

Church Henry, «[Λεπτομέρεια από πίνακα του Henry Church]», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. (εξώφυλλο)

«100 χρόνια Τράπεζα Κρήτης», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 385

«Υπόμνημα», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 386

Καψάλης Διονύσης, «Σελίδες: Εμμανουήλ Ροΐδης, Β. Ούτως ειπείν: ο τροπικός του Ροΐδη», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 388-402

Γεωργαντά Αθηνά, «Σελίδες: Εμμανουήλ Ροΐδης, Β. Τρία αταύτιστα κείμενα του Εμμανουήλ Ροΐδη», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 404-408, 410-416

«Μαργκερίτ Ντυράς, Ο εραστής», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 409

«[Φωτογραφία του Εμμανουήλ Ροΐδη]», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 416

«Βιβλιοπωλείο Παράμετρος», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 417

«Γραφτείτε συνδρομητές στο Χάρτη», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 418

Γρηγόρης Γεράσιμος, «[Σκίτσο του Εμμανουήλ Ροΐδη]», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 420

Legouvé Ernest, «Σελίδες: Εμμανουήλ Ροΐδης, Β. Τρία κείμενα. Η γεροντοκόρη», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 421-423

«Δεκαπενθήμερος Πολίτης», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 422

Ροΐδης Εμμανουήλ, «Σελίδες: Εμμανουήλ Ροΐδης, Β. Τρία κείμενα. Φυσιολογία της ναυτιάσεως», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 423-426

«Βαβέλ. Μηνιάτικο περιοδικό κόμικς», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 424

«Φωτοστοιχειοθεσία Φωτόγραμμα ΕΠΕ», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 426

Τζιόβας Δημήτρης, «Σελίδες: Εμμανουήλ Ροΐδης, Β. Η Πάπισσα Ιωάννα και ο ρόλος του αναγνώστη», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 427-430, 432-436, 438-442

«Εκδόσεις Γράμματα», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 437

Δημηρούλης Δημήτρης, «Σελίδες: Εμμανουήλ Ροΐδης, Β. Ροϊδολογία. Επιλογικό σημείωμα του επιμελητή», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 443

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Κείμενα. Βιογραφία», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 444-445

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Η Μαμά, στο Μουσείο», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 446

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Έκθεση ιδεών», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 446

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Στα ψηλά βουνά», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 446

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Ανακοίνωση», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 447

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Μέρες του 36», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 447

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Ο Αντώνης», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 447

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Χειραψία», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 447

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Στρατιωτική εκπαίδευση», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 447-448

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Τα αειθαλή πλατάνια», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 448-449

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Η Ειρηνούλα», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 449

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Ειδησάριον, Α΄», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 449

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Ο θάνατος του Αλέξανδρου», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 449-450

«Εμπορική Τράπεζα», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 450

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Πάσχα στην Κέρκυρα», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 451

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Ειδησάριον, Β΄», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 451

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Οδοντόκρεμα με χλωροφύλλη», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 451

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Ανακήρυξη», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 452

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Hotel Xenia», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 452

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Αντιπαροχή», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 452-453

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Η διήγηση της Αφροδίτης», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 453

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Επί ασπαλάθων», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 453-454

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Κείμενα. Τήδε κακείσε. Δημοτικό», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 454

«Ένα Parker κάνει την καρδιά να χτυπάει γρηγορότερα!», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 455

Χέλης Γιώργος, «Ιδιόμελον», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 456-457

Καββαδίας Νίκος Α., «Κείμενα. Το αίμα του βουβού», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 458-460