Είστε εδώ

Καββαδίας Νίκος Α., «Κείμενα. Το αίμα του βουβού», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 458-460