Είστε εδώ

Χέλης Γιώργος, «Ιδιόμελον», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 456-457