Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Το ξεσκάτωμα», Τραμ, τχ. 5 (Απρίλης 1972), σ. 107-108, 109-111