Είστε εδώ

Φασιανός Αλέκος, «Αχ το παπουτσάκι μου!», Τραμ, τχ. 5 (Απρίλης 1972), σ. 108a