Είστε εδώ

Τραϊανός Αλέξης, «Αφίσα», Τραμ, τχ. 5 (Απρίλης 1972), σ. 106