Είστε εδώ

Κατσάς Θανάσης, «Δυο κείμενα. Ερωτικό», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 117