Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θεατρικό Εργαστήρι της Φ.Ε.Ξ. Από Το παιχνίδι της τρέλας και της φρονιμάδας του Γ. Θεοτοκά.», Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 ( 1976), σ. 78