Είστε εδώ

Βραχάς Φρίξος Π., «Γ. Αφιέρωμα στην πνευματική Κύπρο. Η πνευματική παράδοση και η ζωή της Κύπρου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 50-53