Είστε εδώ

Ποιμενίδης Άγγελος, «Κλάμα και ελπίδα. Οι αρχαιότητες της Θράκης και η αξιοποίησή τους», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 196-201