Είστε εδώ

Κοκκίνης Σπύρος, «Το άγχος της επαρχίας. Ευθύνες και καθήκοντα. Η έρευνα των Θρακικών Χρονικών. Οι φτωχοπρόδρομοι», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 182-183