Είστε εδώ

Νικηφορίδης Μπάμπης, «Το άγχος της επαρχίας. Ευθύνες και καθήκοντα. Η έρευνα των Θρακικών Χρονικών. Προσκύνημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 180-182