Είστε εδώ

Παλαιολόγος Παύλος, «Το άγχος της επαρχίας. Ευθύνες και καθήκοντα. Μια έρευνα των Θρακικών Χρονικών. Αυτό που της λείπει [αναδημοσίευση χρονογραφήματος]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 93-94