Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Θράκη – Κύπρος. Συμβολή στην αλληλογνωριμία τους. Αξιέπαινη και σοφή πρόταση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 89-91