Είστε εδώ

«Νέα Πορεία. Από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. (εσώφυλλο)