Είστε εδώ

Γόνης Βασίλης, «Αναφιώτικα-Πλάκα», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2680