Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μια 50ετία της Νέας Πορείας», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2662-2665