Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια, έτος 2006, τεύχος 7

«Περιεχόμενα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 1-2

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Εισαγωγικό σημείωμα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 3-4

Hugo Victor, «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. [Στίχοι]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 5

Hugo Victor, «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. [Voyageur! Voyageur!] [À un voyageur, Les feuilles d' automne», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 5

Tennyson Alfred, «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. [Παλαιά τις στροφή]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 6

Tennyson Alfred, «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. [There she weaves by night and day] [The Lady of Shalott, απόσπασμα]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 6

Kipling Rudyard, «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. Η παράδοξος ιππηλασία του Μόρρουβη Τζώκες», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 7-31

Eidenstam Verner von, «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. Η Εποποιΐα του Βασιλέως (Απόσπασμα). Γούννελ η Σίβυλλα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 32-35

Claretie Jules, «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. Η έρημος οικία (Αποσπάσματα)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 43-53

Margueritte Paul, Margueritte Victor, «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. Η Πανωλεθρία (Αποσπάσματα)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 54-60

(ανυπόγραφο), «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. Το τελευταίον προσκύνημα του Σουλτάνου», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 61-63

Καρατσινίδου Χρυσή, «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. Ο μεταφραστής Παπαδιαμάντης: συγγραφέας μιας παράξενης πρωτοτυπίας», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 64-71

Τριανταφυλλοπούλου Λαμπρινή, Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. Τεκμήρια για την παπαδιαμαντική πατρότητα ανυπόγραφων μεταφράσεων», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 72-154

Τριανταφυλλοπούλου Λαμπρινή, Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. Ενδεικτική μεταφραστική βιβλιογραφία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 155-158

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Τα φερέγγυα του Μπρετ Χαρτ», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 159-160

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Παπαδιαμαντικό λεξιλόγιο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 161-166

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Τα τυχερά των ιχνηλατών», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 167-168

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Ζήσιμος Λορεντζάτος (1915-2004)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 169-170

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Γιάννης Δουβίτσας (1944-2003)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 170-171

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Μανόλης Αναγνωστάκης (1925-2005)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 171-172

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Μένιος (Αγαμέμνων) Μουρτζόπουλος (1921-2005)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 173

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Σπύρος Κοκκίνης (1928-2004)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 173-174

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Ζήσης Οικονόμου (1911-2005)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 174-175

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Αγαπητός Γ. Τσοπανάκης (1908-2005)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 175-176

Τριανταφυλλοπούλου Λαμπρινή, Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Γεράσιμος Βώκος και όχι Βλάσης Γαβριηλίδης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 176

Βώκος Γεράσιμος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Διπλασίαν αξίαν», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 177

«Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Εις των πρώτων μεταφραστών», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 177

Μπελεζίνης Ανδρέας, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Εξαπατά και ξεγελάει τους αναγνώστες», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 177

Ποριώτης Νικόλαος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ένας σπουδαίος μαργαρίτης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 177-178

Γουνελάς Σωτήρης, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Τυλίγει τα πρόσωπα και τα πράγματα μ' ένα κάποιο φως», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 178

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Λάμπρος Καμπερίδης. Από τον Μπρετ Χαρτ στον Παπαδιαμάντη, εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1992, σελ. 105», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 179-184

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Ημερολόγιο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 185-193

(ανυπόγραφο), «Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 194-208