Είστε εδώ

Ποριώτης Νικόλαος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ένας σπουδαίος μαργαρίτης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 177-178