Είστε εδώ

Hugo Victor, «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. [Στίχοι]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 5