Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. Το τελευταίον προσκύνημα του Σουλτάνου», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 61-63