Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006), σ. 194-208