Είστε εδώ

Αρανίτσης Ευγένιος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Συμβαίνει το αντίθετο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 113