Είστε εδώ

Αλεβίζος Άρις, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Παννυχίς», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 113