Είστε εδώ

μετάφραση

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Άγνωστη παπαδιαμαντική μετάφραση Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 7-9 2002
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Χριστουγεννιάτικα διηγήματα, Με τα πρωτότυπα κείμενα, Μεταφορά σε απλούστερη γλώσσα: Καίτη Χιωτέλλη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 120-124 2002
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Γεωργίου Φίνλεϋ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Μετάφραση: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Φιλολογική επιμέλεια: Άγγελος Γ. Μαντάς, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα 2008, τόμ. Α΄... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 9 128-134 2010
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Ο δεύτερος αιώνας του Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 10 185-192 2016
Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Εξαπατά και ξεγελάει τους αναγνώστες Παπαδιαμαντικά Τετράδια 7 177 2006
Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Στη χώρα όπου μεταφράζεται ο Αλέξ. Παπαδιαμάντης Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 113 2002
Μελετήματα και δοκίμια. Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία. Η τέως άφαντη μετάφραση του Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 25-29 1998
Μικρά Παπαδιαμαντικά. Αυτείδωλον. Η διορθωτική επικουρία των παπαδιαμαντικών μεταφράσεων Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 94-95 2002
Μικρά Παπαδιαμαντικά. Όχι καλλίτερα Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 91-92 2002
Μικρά Παπαδιαμαντικά. Το γιαλόξυλο προάγεται Παπαδιαμαντικά Τετράδια 9 104 2010