Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Την κόρυφη των κορυφών», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 125