Είστε εδώ

Βακαλόπουλος Χρήστος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Την ύστατη στιγμή», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 125