Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1997, τεύχος 506-508

Κωνσταντίνος Β., «Γιάννη Βαρβέρη, Άκυρο θαύμα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 172-173

Κωνσταντίνος Β., «Διονύση Μαγκλιβέρα, Η νεοελληνική κοινωνία του εικοστού αιώνα μέσα από το μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 174-175

(ανυπόγραφο), «Περί πολυνομοσχεδίου ο λόγος!», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 97-98

(ανυπόγραφο), «Συμπεράσματα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 98

Αγγέλου Δημήτρης, «Κατάδυση», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 99

Αγγέλου Δημήτρης, «Χρεωστάσιο», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 99-100

Αγγέλου Δημήτρης, «Ύστερα από τρία άκυρα σκιρτήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 100-101

Αγγέλου Δημήτρης, «Συγκληρονόμος», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 101

Αγγέλου Δημήτρης, «Καταφυγή», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 101-102

Αγγέλου Δημήτρης, «Απαντοχή», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 102

Αγγέλου Δημήτρης, «Πραγματογνωσία», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 103

Αγγέλου Δημήτρης, «Φέρνω τα λύτρα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 103-104

Αγγέλου Δημήτρης, «Κλειστό λόγω απογραφής», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 104-105

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Χωρίς τίτλο», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 106-116

Χρηστάρα Χαρά, «Θρυμματισμός», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 117

Χρηστάρα Χαρά, «Κλήδονας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 117

Χρηστάρα Χαρά, «Διάψευση», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 118

Χρηστάρα Χαρά, «Μετάληψη», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 118

Χρηστάρα Χαρά, «Μπλακ-άουτ», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 119

Χρηστάρα Χαρά, «Το πρώτο ράδιο», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 119

Χρηστάρα Χαρά, «Αναθεώρηση», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 120

Χρηστάρα Χαρά, «Οικεία λύπη», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 120-121

Χρηστάρα Χαρά, «Ρωμαλέα διάρρηξη», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 121

Χρηστάρα Χαρά, «Τελετουργία», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 121

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Ο ποιητής Αυρήλιος Ευστρατιάδης», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 122-133

Σαράκης Σωτήρης, «Η πλημμυρίδα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 134

Σαράκης Σωτήρης, «Ο σταθμός», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 134-135

Χρυσομέρης Δημοσθένης, «Το υπόμνημα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 136-144

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Στα ξένα Θεσσαλονικιός», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 145-146

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Συχνά συμβαίνει», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 146-147

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Δεν το πιστεύω», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 147-148

Φίλιας Δημήτρης Ν., «Τα δραματικά έργα του Δημ. Βερναρδάκη με βυζαντινό θέμα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 149-159

Olingue Jean Marie, «Μυκηναϊκό βάζο», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 160

Olingue Jean Marie, «Το νησί μου», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 160

Olingue Jean Marie, «Άγαλμα στην άκρη της θάλασσας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 161

Olingue Jean Marie, «Άνθρωπε, μην τρέμεις», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 161

Olingue Jean Marie, «Ικεσία», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 161-162

Reaney James, «Όταν ο αντίχριστος ήτανε παιδί», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 162

Reaney James, «Ο οξύαυλος», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 163

Τσινικόπουλος Δημήτρης, «Μην τις πληγώνετε τις λέξεις», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 164

Τσινικόπουλος Δημήτρης, «Τα τέρατα της ψυχής», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 164

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (22)», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 165-167

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δημήτρη Ραυτόπουλου, Άρης Αλεξάνδρου, ο εξόριστος», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 168-172

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 176

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 177-182

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 183-184