Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δημήτρη Ραυτόπουλου, Άρης Αλεξάνδρου, ο εξόριστος», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 168-172