Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Ο σταθμός», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 134-135