Είστε εδώ

Olingue Jean Marie, «Άγαλμα στην άκρη της θάλασσας», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 506-508 (Απρίλιος-Ιούνιος 1997), σ. 161