Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1992, τεύχος 453-454

Κωνσταντίνος Β., «Η άλλη όψις του νομίσματος», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 214-225

(ανυπόγραφο), «Θεσσαλονίκη πολιτιστική πρωτεύουσα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 185

(ανυπόγραφο), «Μέσα σ' όλα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 186

Μουρέλος Γιώργος, «Ελευθερία και ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 187-196

Pound Ezra, «Το σπίτι της λαμπρότητας (από τη συλλογή Personae)», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 197

Pound Ezra, «Francesca (από τη συλλογή Personae)», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 197-198

Greene Graham, «Παρακολουθώντας. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 199-201

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Αγωνία», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 202

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Απελπισία», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 202

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Αναμόρφωση συμπεριφοράς», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 202-203

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η φωτογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 203

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Θαβώρ», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 203

Ξεινός Γιώργος, «Άννας και Ευρυδίκης αυτοψία», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 204-209

Σκαρτσής Σωκράτης Λ., «Έτσι. Παιχνίδι όχι τραγούδι», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 210-213

Χρηστάρα Χαρά, «Παραλλαγές στη Δύση (IV)», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 226

Χρηστάρα Χαρά, «Παραλλαγές στη Δύση (V)», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 226-227

Χρηστάρα Χαρά, «Η κατακλείδα διαφεύγει», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 227

Χρηστάρα Χαρά, «Πρώτη μορφή», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 227-228

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Ο θάνατος του Τζέρυ (Έξω από την περίφραξη)», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 229-230

Στεργιοπούλου Μαρία Χ., «Έντυσαν το κορμί», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 231

Στεργιοπούλου Μαρία Χ., «Σε στάση προσοχής», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 231-232

Στεργιοπούλου Μαρία Χ., «Όσο υπάρχεις», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 232

Στεργιοπούλου Μαρία Χ., «Ανείκαστη προσέγγιση», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 232

Μαφούνης Θανάσης, «Ο ερωδιός», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 233-242

Μουρέλος Γιώργος, «Μιχάλης Αβραμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 243-245

«Περιεχόμενα ΛΗ' τόμου», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 246-248