Είστε εδώ

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Ο θάνατος του Τζέρυ (Έξω από την περίφραξη)», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 229-230