Είστε εδώ

Pound Ezra, «Francesca (από τη συλλογή Personae)», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 197-198