Είστε εδώ

Ξεινός Γιώργος, «Άννας και Ευρυδίκης αυτοψία», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 453-454 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992), σ. 204-209