Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Γιώργου Θεοτοκά και Γιώργου Σεφέρη, Αλληλογραφία (1930-1966) (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 280-283 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1978), σ. 70-71