Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Γιώργου Σεφέρη, Μέρες Α΄. 16 Φεβρουαρίου 1925-17 Αυγούστου 1931 (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 280-283 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1978), σ. 67-69