Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1975, τεύχος 239-242

Μιχαήλ Κ., «Χρήστου Σαμουηλίδη, Ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 32-34

Μιχαήλ Κ., «Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος, Επτά αστάθμητα διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 35-36

Μιχαήλ Κ., «Ιωσήφ Σασών, Ο ήχος του χρόνου», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 37-38

Μιχαήλ Κ., «Μάκης Πανώριος, Επίλογος (σε μια τραγωδία)», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 38-40

(ανυπόγραφο), «Η δεύτερη δεκαετία (1965-1974)», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 1

Τσοπανάκης Αγαπητός Γ., «Μελετώντας την Νέα Ελληνική γλώσσα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 2-11

Αλαβέρα Ρούλα, «Αμνησία Σαββάτου. Θερίζω τη νέτη σκέτη κούραση. Τόσος ο μπελάς όσες και οι τρίχες της κεφαλής», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 12

Αλαβέρα Ρούλα, «Πλανημένη σβούρα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 12

Αλαβέρα Ρούλα, «Παίζοντας», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 12

Αλαβέρα Ρούλα, «Με απόλυτη τάξη», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 13

Αλαβέρα Ρούλα, «Τι είχες και τι έχασες», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 13

Αλαβέρα Ρούλα, «Την καλή μέρα βάλ' την στην τσέπη», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 13-14

Αλαβέρα Ρούλα, «Ο οβολός», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 14

Αλαβέρα Ρούλα, «Ποια κορόιδα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 15

Αλαβέρα Ρούλα, «Ποιο είναι το πρόβλημά σας σερ. Τα τάγματα των εγκλείστων», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 15

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Ναπολέων», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 16-24

Ζακυθηνός Αλέξης, «Η επίσκεψη», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 25

Ζακυθηνός Αλέξης, «Ο διακοσμητής», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 25

Ζακυθηνός Αλέξης, «Τρόπος», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 25

Λιοντάκης Χριστόφορος, «Mea culpa», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 25-26

Serna Ramón Gómez de la, «Greguerias», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 27-31

Δήμου Δημήτριος Στ., «[Βιογραφικό σημείωμα Ramón Gómez de la Serna]», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 30-31