Είστε εδώ

Λιοντάκης Χριστόφορος, «Mea culpa», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 25-26