Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ιωσήφ Σασών, Ο ήχος του χρόνου», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 37-38