Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Μάκης Πανώριος, Επίλογος (σε μια τραγωδία)», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 239-242 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 38-40