Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ανέστης Ευαγγέλου, Τα ποιήματα (1956-1970)», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 125-126