Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Παντελής Καλιότσος, Η τριλογία της λεωφόρου. ***Φανταστική παράγραφος 7», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 126-128