Είστε εδώ

Ξάνθος Ε., «Μοίρα ελληνική», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 533-535 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 197-198