Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Ακριβά γούστα η κυρία», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 2-8