Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1969, τεύχος 167-169

Μουρέλος Γιώργος, «Οι βιολογικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές βάσεις των Καλών Τεχνών», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 1-17

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Επέκταση», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 18

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Μελαγχολία», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 18

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Πονούν τα πράγματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 18

Δημάδης Κώστας, «Η καταδίκη του έρωτα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 19-24

Γινόπουλος Βασίλης, «Αναμνήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 25-26

Καλοκύρης Δημήτρης, «Ο ξιφομάχος με το σαξόφωνο», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 27

Καλοκύρης Δημήτρης, «Ναυσικά», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 27-28

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Προσχέδιο για όνειρο», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 28

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Ποίησις και παραποίησις», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 29-32

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Παλινωδία», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 32

Μπαγλάνης Βάγιος, «Μπαρούχ Σιμπή, Η φλεγόμενη βάτος, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 33-34

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κούλη Αλέπη, Ποιήματα (1931-1968)», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 34-36

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κώστα Μόντη, Ἀγνώστῳ ἀνθρώπῳ, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 36-38

Μπαγλάνης Βάγιος, «Βύρων Αντωνιάδης, Ώρα μηδέν, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 38-39

«Αναγγελία εκδόσεων Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 39

«Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 40